top of page

Reitan Convenience

E-læring

Reitan Convenience flyttet hele sikkerhetskurset rett i lomma

Pandemien satt en effektiv stopper for mange ting da Norge stengte ned i mars 2020. En av disse tingene var klasseromsundervisning. Opplæring som vanligvis ble gjennomført i klasserom, måtte naturlig nok løses på andre måter – fortrinnsvis digitalt.

 

Vi fikk i denne sammenheng som oppgave å konvertere Reitans klasseromsundervisning i sikkerhet til et digitalt kurs som kunne gjennomføres på mobilen.

Oppgaven gikk ut på å lage et digitalt sikkerhetskurs på mikrolæringsplattformen Motimate, som allerede brukes av de ansatte i organisasjonen. Målgruppen for opplæringen var alle ansatte i Reitan Convenience sine butikker (Narvesen og 7-Eleven), og kurset ble utviklet i tett samarbeid med firmaet Sikkerhetsledelse AS. Det var som sagt en forutsetning at kurset skulle kunne gjennomføres på mobil, men det ble også utviklet en versjon som kunne benytte til opplæring i grupper ved senere anledninger (etter pandemien).

Løsningen ble en serie med digitale kurs med flittig bruk
av video som virkemiddel. Vi visste allerede at video er et foretrukket virkemiddel for opplæring hos denne målgruppen, og sikkerhet er et typisk tema der det er viktig
å vise frem eksempler på adferd som de ansatte skal kunne ta stilling til.

Slik fungerte det

Hvert tema ble introdusert av Reitans sikkerhetsekspert. Deretter ble det utspilt svært realistiske scener (iscenesatt av en gjeng flinke skuespillere). Det kunne dreie seg om alt fra folk som begynte å krangle inne i butikken, til hærverk og ran. Etter at situasjonen ble fremlagt, fikk brukeren presentert fire aktuelle responsmuligheter i form av tekst og bilde, hvor av én var korrekt. Her måtte man svare riktig for å låse opp neste situasjon. Situasjonene eskalerte også i alvorlighetsgrad, med væpnet ran som skarpeste situasjon.

 

Sikkerhetskurset har blitt svært godt mottatt blant både Kjøpmenn og ansatte i Narvesen og 7-Eleven, og trekkes ofte frem som eksempel på hvordan målgruppen ønsker å få digital opplæring servert.

Lyst til å ta en prat?
Send oss gjerne en e-post!

bottom of page