top of page

Interessert i å vite hvordan FOLKA jobber med endring? Her får du svaret på under 2 minutter


Endringsledelse er et mye omtalt begrep. I denne lille animasjonsfilmen får du FOLKAs korte og konsise forklaring. Filmen er produsert i samarbeid med våre samarbeidspartnere i TBWA\Norway.


Filmen forklarer de overbyggende prinsippene som vi mener at endringsledelse dreier seg om i et kommunikasjons- og opplæringsperspektiv. Dette er en klassisk struktur og et godt oppsett som fungerer for de aller fleste som skal gjennomføre store og små endringer.


Det er dog viktig for oss å avgrense litt...

Vi i FOLKA leverer ideer, konsepter og innhold som kan benyttes til å bygge kjennskap, kunnskap og adferdsendring i slike prosesser. I selve gjennomføringen kan vi bistå som prosjektledere og konsulenter, men operasjonell drift og oppfølging av medarbeidere må ledes og gjennomføres av ulike nøkkelroller, ledere og mellomledere i organisasjonen.

Den didaktiske relasjonsmodellen

«He who fails to plan is planning to fail» sa Winston Churchill. Det sier vi i FOLKA også. Derfor har vi utviklet vår egen variant av den didaktiske relasjonsmodellen for å utvikle pedagogisk læringsinnhold.

Dette metodeverket blir brukt til å planlegge og gjennomføre undervisning i norske skoler, høyskoler og universiteter, og består av følgende korte trekk:


1. Definere hensikten med opplæringen

Alle må forstå hva, hvorfor og fordelene den gir. Her handler det om å sette seg inn i mottakerens perspektiv og finne de riktige budskapene som skal overbevise om at opplæringen er viktig og riktig å bruke tid på.


2. Kartlegge målgruppene for opplæring

God forståelse for hvem målgruppen er, og for arbeidsdagen og ulike relevante arbeidssituasjoner, bidrar til å kunne prioritere alt fra virkemidler, kanaler, blandet læring, undervisningsformer, form på innhold, varighet og vanskelighetsgrad.


3. Konkretisere læringsmålene for opplæringen

Hva skal den enkelte lære seg helt konkret? Læringsmåler er til for å formulere og strukturere kunnskapen som skal formidles og hvordan kunnskapen skal anvendes.


4. Planlegge hvordan opplæringen skal gjennomføres og evalueres

Opplæringen må spres og synliggjøres i de ulike kanalene som organisasjonen har. Dette punktet dreier seg derfor om å finne de gode "markedsføringstiltakene" til innholdet, hvordan du skal følge det opp og evaluere effekten av den i etterkant.


Hvis du tenker at FOLKA kan være en god samarbeidspartner for din organisasjon, eller bare vil vite mer, hører vi gjerne fra deg! Send oss en e-post på hei@folka.as da vel 😊

コメント


bottom of page