top of page

Se FOLKAs korte forklaring endringsledelse

Filmen forklarer de overbyggende prinsippene som vi mener at endringsledelse dreier seg om i et kommunikasjons- og opplæringsperspektiv. Dette er en klassisk struktur og et godt oppsett som fungerer for de aller fleste som skal gjennomføre store og små endringer. 

God kommunikasjon treffer både hodet og hjertet

Det kundene våre kjøper skal endre inntrykk, holdninger, kunnskap og adferd. Dette gjelder for både reklametjenester, internkommunikasjon og opplæring.

 

Når vi igangsetter et prosjekt som skal ende med å skape en endring, er det derfor superviktig at vi får lov til å bli skikkelig kjent med både organisasjonen din, endringen du ønsker og målgruppene dine. Da får vi nemlig røyka ut en hel rekke føringer som blir viktige nedover i løypa – og vi får laget produktene som virkelig gir nytte.

 

Det vanlige er at vi enten får overlevert innsiktene, eller at vi henter dem inn selv, gjennom f.eks. intervjuer og arbeidsmøter.

Og så er det litt viktig for oss å avgrense litt.

Vi i FOLKA leverer ideer, konsepter og innhold som kan benyttes til å bygge kjennskap, kunnskap og adferdsendringi slike prosesser. I selve gjennomføringen kan vi bistå som prosjektledere og konsulenter, men operasjonell drift og oppfølging av medarbeidere må ledes og gjennomføres av ulike nøkkelroller, ledere og mellomledere i organisasjonen.

Den didaktiske relasjonsmodellen

«He who fails to plan is planning to fail» sa Winston Churchill. Det sier vi i FOLKA også. Derfor har vi utviklet vår egen variant av den didaktiske relasjonsmodellen for å utvikle pedagogisk læringsinnhold.

 

Dette metodeverket blir brukt til å planlegge og gjennomføre undervisning i norske skoler, høyskoler og universiteter, og består av følgende korte trekk:

1

Definere hensikten med opplæringen

Alle må forstå hva, hvorfor og fordelene den gir. Her handler det om å sette seg inn i mottakerens perspektiv og finne de riktige budskapene som skal overbevise om at opplæringen er viktig og riktig å bruke tid på.

3

Konkretisere læringsmålene for opplæringen

Hva skal den enkelte lære seg helt konkret? Læringsmåler er til for å formulere og strukturere kunnskapen som skal formidles og hvordan kunnskapen skal anvendes.

2

Kartlegge målgruppene for opplæring

God forståelse for hvem målgruppen er, og for arbeidsdagen og ulike relevante arbeidssituasjoner, bidrar til å kunne prioritere alt fra virkemidler, kanaler, blandet læring, undervisningsformer, form på innhold, varighet og vanskelighetsgrad.

4

Planlegge hvordan opplæringen skal gjennomføres
og evalueres

Opplæringen må spres og synliggjøres i de ulike kanalene som organisasjonen har. Dette punktet dreier seg derfor om å finne de gode "markedsføringstiltakene" til innholdet, hvordan du skal følge det opp og evaluere effekten av den i etterkant.

Tror du FOLKA kan være en god samarbeidspartner for din organisasjon, eller har du spørsmål knyttet til noen av temaene over?

 

Ikke nøl med å ta kontakt med Trond Petter Sætrang på telefon 922 53 072 eller trondpetter@folka.as

bottom of page